SONY DCR-IP55 user manual download (Page 180 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 180 of 212
76
-NL
(
3
)
Stel in op het e-mail bericht dat u wilt wissen, door aantikken van de
of
toets.
Dan verschijnt de tekst van het gekozen bericht.
,
(
4
)
Tik op [Delete].
Nu verschijnt er een verzoek om bevestiging “Delete This Mail?”.
,
(
5
)
Tik op [OK].
Het gekozen e-mail bericht wordt dan gewist.
Het e-mail bericht bij nader inzien niet wissen
Tik op [Cancel] in stap 5.
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices