SONY DCR-IP55 user manual download (Page 179 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 179 of 212
Netwerkbediening
75
-NL
(
6
)
Volg de aanwijzingen onder “
3
De tekst voor uw bericht invoeren”
(op blz. 57) als u het ontvangen bericht wilt aanpassen of er iets aan toe wilt
voegen.
Tip
Voor elk e-mail bericht kunt u maximaal 512 lettertekens invoeren. Alles daar
boven zal worden gewist.
(
7
)
Volg de aanwijzingen onder “
4
E-mail verzenden” (op blz. 58) vanaf stap 3.
Overbodige e-mail wissen
Er kunnen maximaal 50 ontvangen e-mail berichten worden opgeslagen op een
“Memory Stick”. Als u probeert een 51ste bericht vast te leggen, verschijnt er een
foutmelding en dan kan de camcorder het e-mail bericht niet ontvangen.
Alvorens de camcorder te bedienen
•Plaats de “Memory Stick” waarvan u e-mail berichten wilt wissen in uw camcorder.
•Zorg dat het wispreventienokje van de “Memory Stick” is teruggeschoven.
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de bij uw camcorder geleverde gebruiksaanwijzing.
(
2
)
Tik op [
Mail].
Als nu het Receive ontvangstscherm niet verschijnt, kiest u dan “Receive” uit
de mogelijkheden Send, Receive en Address. Dan verschijnt het Receive
ontvangstscherm.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices