SONY DCR-IP55 user manual download (Page 178 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 178 of 212
74
-NL
E-mail doorsturen aan derden – Forward doorstuurfunctie
U kunt een ontvangen bericht ook doorsturen aan anderen.
(
1
)
Laat het Receive ontvangstscherm verschijnen.
(
2
)
Stel in op het e-mail bericht dat u wilt doorsturen, door aantikken van de
of
toets.
(
3
)
Tik op het deel van het scherm waar de ingekomen berichten verschijnen of tik
op [Message].
Dan wordt het gekozen bericht weergegeven.
,
(
4
)
Tik op [Forward].
Nu verschijnt het Send e-mail scherm.
,
Tips
•Een aangehecht bestand wordt niet automatisch mee doorgestuurd. Als u een
aangehecht bestand ook wilt doorsturen, volgt u de aanwijzingen onder “Beelden
bij een e-mail bericht aanhechten” (op blz. 61).
•“Fw:” wordt toegevoegd aan het begin van de onderwerpregel.
(
5
)
Volg de aanwijzingen onder “
1
Het adres van bestemming kiezen”
(op blz. 53) vanaf stap 3, of onder “Het adres van bestemming kiezen uit uw
adresboek” (op blz. 69).
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices