SONY DCR-IP55 user manual download (Page 176 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 176 of 212
72
-NL
Gebruik van e-mail
Stoppen met ontvangst van de e-mail
Tik tijdens het binnenhalen (downloaden) op de [Cancel] toets. De e-mail berichten die
u niet binnenhaalt, worden door de server bewaard.
Wanneer een bericht te lang is voor het scherm
Tik op de
V
doorlooptoets om het bericht over het scherm te laten rollen.
Als er een bestand aan een e-mail bericht is gehecht
De camcorder kan bestanden ontvangen met de volgende bestandsnaam-extensies:
.jpg
,
.mpg
,
.jpeg
en
.mpeg
.
Wanneer u een ander soort bestand ontvangt, verschijnt de foutmelding “Attached
Invalid File Deleted” in het e-mail bericht. De camcorder kan aangehechte beelden niet
weergeven als ze van een ongeschikt bestandstype zijn.
Een aangehecht beeld bekijken
Verlaat de NETWERK stand, dan kunt u beelden gaan bekijken op dezelfde wijze als
voor het weergeven van beelden die zijn vastgelegd op een “Memory Stick”. Hierbij
worden de aangehechte bestanden opgeslagen na de laatste opgenomen beelden in de
“VCR” of “MEMORY/NETWORK” stand van de camcorder.
Als er nog geen nieuwe berichten zijn ontvangen
De verschijnt de mededeling “No New Mail”.
URL Internet-adres in een e-mail bericht
Als een ontvangen e-mail bericht een URL Internet-adres (“http://...”) bevat, kunt u dat
aantikken. Dan start automatisch het browserprogramma en even later verschijnt
automatisch de bijbehorende webpagina.
Opmerkingen
•Een e-mail bericht kan maximaal 4 000 lettertekens bevatten. Als een bericht langer is,
komt het overschot te vervallen en dan verschijnt er aan het begin van het bericht een
foutmelding dat de tekst gedeeltelijk is gewist.
•Hoe snel een bericht wordt ontvangen, hangt af van het bestandsformaat van
aangehechte beelden.
Tips
•U kunt na het verzenden van een e-mail bericht automatisch uw e-mail inbox laten
controleren op de ontvangst van berichten. Nadere bijzonderheden vindt u onder
2
Andere voorkeuren instellen” (vanaf blz. 37).
•U kunt een e-mail bericht negeren als het bestand te groot is. Nadere bijzonderheden
vindt u onder “
2
Andere voorkeuren instellen” (vanaf blz. 37).
•Bij e-mail berichten kunnen zowel het onderwerp als de naam van de afzender niet
meer dan 24 lettertekens bevatten. Als u een e-mail bericht ontvangt met meer dan 24
lettertekens in de naam of het onderwerp, dan zult u de betreffende regel niet kunnen
lezen op de camcorder.
Sample
This manual is suitable for devices