SONY DCR-IP55 user manual download (Page 175 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 175 of 212
Netwerkbediening
71
-NL
(
3
)
Tik op [Receive].
Er verschijnt een scherm voor verificatie van de verbinding.
Breng van tevoren uw Bluetooth apparaat in gereedheid voor verbinding met
uw camcorder. Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw Bluetooth apparaat
geleverde gebruiksaanwijzing.
,
(
4
)
Controleer het telefoonnummer.
Om een ander telefoonnummer te bellen
Tik op [TEL No.]. De lijst met geregistreerde telefoonnummers verschijnt. Tik
het gewenste telefoonnummer aan. Het gekozen telefoonnummer wordt dan
als eerste gebeld.
(
5
)
Tik op [Connect].
Uw camcorder belt nu het gekozen telefoonnummer. Als er een e-mail bericht
naar u is verzonden, zal de camcorder het binnenhalen en dan verschijnt de
mededeling “Receiving Mail Complete”. Tik nu op [OK]. Na ontvangst van uw
e-mail wordt de telefoonverbinding automatisch verbroken.
,
(
6
)
Als er e-mail is ontvangen, tikt u op het deel van het scherm waar de
ingekomen berichten worden aangegeven, of op de [Message] toets.
Dan wordt het gehele bericht getoond.
,
(
7
)
Tik op [Return].
Nu verschijnt weer het Receive ontvangstscherm.
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices