SONY DCR-IP55 user manual download (Page 173 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 173 of 212
Netwerkbediening
69
-NL
Het adres van bestemming kiezen uit uw adresboek
Het adres van bestemming voor uw e-mail bericht kunt u kiezen uit het adresboek.
(
1
)
Volg de aanwijzingen 1 en 2 onder “Adressen vastleggen in het adresboek”
(op blz. 64).
Nu verschijnt het Address scherm.
(
2
)
Stel in op het adres waarnaar u een e-mail bericht wilt zenden, door aantikken
van de
of
toets.
(
3
)
Tik op [
t
To].
Het Send e-mail scherm verschijnt. Het gekozen adres geldt nu als het adres
van bestemming.
,
(
4
)
Volg de aanwijzingen onder “
2
Het onderwerp voor een e-mail bericht
invoeren” (op blz. 56).
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices