SONY DCR-IP55 user manual download (Page 172 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 172 of 212
68
-NL
(
4
)
Tik op [Name] of [Address].
Voor het aanpassen van een vastgelegde naam tikt u op [Name] en voor het
aanpassen van een adres tikt u op [Address].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
Als u een adres wilt wissen, tikt u op [Delete]. Wanneer er dan een verzoek om
bevestiging verschijnt, tikt u op [OK]. Om het adres bij nader inzien niet te
wissen, tikt u op [Cancel].
(
5
)
Pas de naam of het adres naar wens aan.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
(
6
)
Tik op [Enter].
Weer verschijnt het Address Book: Edit scherm.
,
(
7
)
Tik op [Return].
Nu verschijnt weer het Address scherm.
,
(
8
)
Controleer de naam of het adres.
(
9
)
Tik op [Exit].
Nu verschijnt weer het Netwerkmenu.
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices