SONY DCR-IP55 user manual download (Page 171 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 171 of 212
Netwerkbediening
67
-NL
(
11
)
Tik op [Exit].
Nu verschijnt weer het Netwerkmenu.
Tips
•De adressen worden vermeld in alfabetische volgorde.
•Wanneer u een e-mail bericht beantwoordt, wordt het adres waar het van afkomstig is
automatisch bijgeschreven in uw adresboek. Om er iets at veranderen, volgt u de
aanwijzingen van “Het adresboek aanpassen of adressen wissen” hieronder.
Het adresboek aanpassen of adressen wissen
U kunt de namen en adressen in uw adresboek bijwerken of er overbodige adressen uit
wissen.
(
1
)
Volg de aanwijzingen 1 en 2 onder “Adressen vastleggen in het adresboek”
(op blz. 64).
Nu verschijnt het Address scherm.
(
2
)
Stel in op het adres dat u wilt aanpassen of wissen, door aantikken van de
of
toets.
(
3
)
Tik op [Edit] om het adres te selecteren.
Het Address Book: Edit scherm verschijnt.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices