SONY DCR-IP55 user manual download (Page 170 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 170 of 212
66
-NL
(
6
)
Tik op [Enter].
Weer verschijnt het scherm getiteld Address Book: New.
,
(
7
)
Tik op [Address].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
8
)
Voer het e-mailadres van de gewenste bestemming in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
(
9
)
Tik op [Enter].
Weer verschijnt het scherm getiteld Address Book: New.
,
(
10
)
Tik op [Return].
Nu verschijnt weer het Address scherm.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices