SONY DCR-IP55 user manual download (Page 169 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 169 of 212
Netwerkbediening
65
-NL
(
2
)
Tik op [
Mail].
Als nu het Address scherm niet verschijnt, tikt u op de [Address] toets. Dan
verschijnt het Address scherm.
,
(
3
)
Tik op [New].
Nu verschijnt het scherm getiteld Address Book: New.
,
(
4
)
Tik op [Name].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
5
)
Voer de naam van een persoon of bestemming in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Opmerking
In het [Name] vakje kunt u maximaal 24 lettertekens invoeren.
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices