SONY DCR-IP55 user manual download (Page 167 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 167 of 212
Netwerkbediening
63
-NL
(
2
)
Tik op [
Setup].
Het Setup instelscherm verschijnt.
,
(
3
)
Tik op [Network Options].
Het Network Options keuzescherm verschijnt.
,
(
4
)
Tik op [Signature].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
5
)
Voer de letters voor uw handtekening in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Opmerking
Voor uw handtekening kunt u maximaal 256 lettertekens gebruiken.
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices