SONY DCR-IP55 user manual download (Page 166 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 166 of 212
62
-NL
(
4
)
Herhaal stap 3 als u nog andere beelden voor aanhechting wilt kiezen.
Opmerking
In totaal kunt u maximaal 99 beelden aanhechten, tot een maximaal
bestandsformaat van in totaal 3 MB.
(
5
)
Tik op [
OK].
Weer verschijnt het Send e-mail scherm. Dit toont het totale aantal
geselecteerde beelden en het totale bestandsformaat.
,
De keuze van een beeld ongedaan maken
Tip het beeld nogmaals aan. De markering van het beeld verdwijnt dan.
De selectie van alle beelden ongedaan maken
Tik op [
CLR].
(
6
)
Volg de aanwijzingen onder “
4
E-mail verzenden” (op blz. 58) vanaf stap 3.
Opmerking
Hoe snel beelden kunnen worden verzonden, hangt af van het bestandsformaat van de
beelden.
Uw handtekening onder een bericht zetten
U kunt uw handtekening toevoegen aan de laatste kolom van een e-mail bericht.
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de bij uw camcorder geleverde gebruiksaanwijzing.
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices