SONY DCR-IP55 user manual download (Page 165 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 165 of 212
Netwerkbediening
61
-NL
Beelden bij een e-mail bericht aanhechten
U kunt beelden versturen door ze bij een e-mail bericht aan te hechten.
Alvorens de camcorder te bedienen
•Plaats een voor opnemen geschikte “Memory Stick” in uw camcorder.
•Zorg dat het wispreventienokje van de “Memory Stick” is teruggeschoven.
(
1
)
Verricht de volgende handelingen: “
1
Het adres van bestemming kiezen”
(blz. 53), “
2
Het onderwerp voor een e-mail bericht invoeren” (blz. 56) en
3
De tekst voor uw bericht invoeren” (blz. 57).
Hierna verschijnt weer het Send e-mail scherm.
(
2
)
Tik op [Attach].
De beelden die zijn opgenomen op de “Memory Stick” worden getoond.
,
(
3
)
Tik de gewenste beelden aan.
Alle gekozen beelden worden gemarkeerd met een vinkje (
).
Doornemen van de lijst met indexpagina’s
Tik op de [
<
] of [
,
] toets. Dan verschijnt de voorgaande of volgende
indexpagina met zes beelden.
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices