SONY DCR-IP55 user manual download (Page 163 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 163 of 212
Netwerkbediening
59
-NL
(
6
)
Tik op [OK].
Nu verschijnt weer het Send e-mail scherm.
Het verzenden van e-mail annuleren
Tik tijdens het verzenden op de [Cancel] toets.
Tip
U kunt na het verzenden van een e-mail bericht automatisch uw e-mail inbox laten
controleren op de ontvangst van berichten. Nadere bijzonderheden vindt u onder “
2
Andere voorkeuren instellen” (vanaf blz. 37).
Controleren of aanpassen van een bericht
(
1
)
Laat het Send e-mail scherm verschijnen.
(
2
)
Tik op [Message].
De lijst met berichten verschijnt.
,
(
3
)
Tik het bericht aan dat u wilt controleren of aanpassen.
Dan verschijnt het volgende scherm.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices