SONY DCR-IP55 user manual download (Page 162 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 162 of 212
58
-NL
4
E-mail verzenden
Tip
U kunt uw e-mail bericht ook ondertekenen met uw naam, bij wijze van handtekening.
Nadere aanwijzingen vindt u onder “Uw handtekening onder een bericht zetten”
(op blz. 62).
(
1
)
Kies het beeld dat u bij het bericht wilt aanhechten.
Zie voor het aanhechten van beelden de beschrijving onder “Beelden bij een e-
mail bericht aanhechten” (op blz. 61).
(
2
)
Controleer of het bericht naar wens is.
Zie voor deze controle of het eventuele aanpassen de beschrijving onder
“Controleren of aanpassen van een bericht” (op blz. 59).
(
3
)
Tik op [Send].
Er verschijnt een scherm voor verificatie van de verbinding.
Breng van tevoren uw Bluetooth apparaat in gereedheid voor verbinding met
uw camcorder. Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw Bluetooth apparaat
geleverde gebruiksaanwijzing.
(
4
)
Controleer het telefoonnummer.
Om een ander telefoonnummer te bellen
Tik op [TEL No.]. De lijst met geregistreerde telefoonnummers verschijnt. Tik
het gewenste telefoonnummer aan. Het gekozen telefoonnummer wordt dan
als eerste gebeld.
(
5
)
Tik op [Connect].
Uw camcorder belt nu het gekozen telefoonnummer. Wanneer het e-mail
bericht goed is doorgegeven, verschijnt de mededeling “Sending Mail
Complete”. De telefoonverbinding wordt dan automatisch verbroken.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices