SONY DCR-IP55 user manual download (Page 161 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 161 of 212
Netwerkbediening
57
-NL
3
De tekst voor uw bericht invoeren
Voer de tekst voor uw e-mail bericht in. U kunt een bestaande tekst kiezen uit de lijst
met berichten en u kunt die ook naar wens aanpassen. De lijst bevat ten hoogste zes
berichten.
(
1
)
Tik op [Message].
De lijst met berichten verschijnt.
,
Om een bericht te gebruiken dat u eerder hebt geschreven, tikt u de tekst aan
van dat bericht in de lijst.
Als de gekozen tekst naar wens is en niet aangepast hoeft te worden, tikt u op
[OK]. Na keuze van het bericht kunt u doorgaan naar “
4
E-mail verzenden”
(op blz. 58).
Als u de gekozen tekst wilt aanpassen, tikt u op [Edit]. Dan verschijnt het
tekstinvoerscherm. Ga nu door met stap 3.
(
2
)
Tik op [
New].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
3
)
Voer de tekst voor uw e-mail bericht in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Opmerking
Voor elk e-mail bericht kunt u maximaal 512 lettertekens gebruiken.
(
4
)
Tik op [Enter].
Nu verschijnt weer het Send e-mail scherm.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices