SONY DCR-IP55 user manual download (Page 160 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 160 of 212
56
-NL
2
Het onderwerp voor een e-mail bericht invoeren
(
1
)
Tik op [Subject].
Een lijst met onderwerpen verschijnt. Deze lijst bevat de zes laatst gebruikte
onderwerpen.
,
Als u een onderwerp wilt gebruiken dat al in de lijst voorkomt, tikt u dat
onderwerp aan. Na keuze van het onderwerp kunt u doorgaan met “
3
De
tekst voor uw bericht invoeren” (op blz. 57).
Tip
Het laatst gebruikte onderwerp staat naast de knoppen [
Return] en
[
New].
U kunt een eerder onderwerp niet aanpassen of wissen.
(
2
)
Tik op [
New].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
3
)
Voer het onderwerp voor uw e-mail bericht in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Opmerking
Voor uw onderwerp kunt u maximaal 24 lettertekens gebruiken.
(
4
)
Tik op [Enter].
Nu verschijnt weer het Send e-mail scherm.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices