SONY DCR-IP55 user manual download (Page 159 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 159 of 212
Netwerkbediening
55
-NL
Gebruik van e-mail
(
7
)
Als u het e-mail bericht aan meer mensen wilt versturen, tikt u hun e-
mailadressen aan.
Alle gekozen e-mailadressen worden gemarkeerd met een vinkje (
).
(
8
)
Tik op [
Return].
Weer verschijnt het Send e-mail scherm.
Opmerking
Als u probeert een e-mail bericht te sturen aan een nieuw adres, terwijl er al 50 adressen
in uw adresboek zijn vastgelegd, dan komt het laatst gebruikte adres daarbij te
vervallen. Ter bevestiging verschijnt dan de vraag “Address Book Full Overwrite the
Data with Current Address?”. Om het laatste adres dan inderdaad te vervangen door
het nieuw gekozen adres, tikt u de [OK] toets aan.
Zo niet, dan tikt u op [Cancel] en verwijdert u eerst een niet meer gebruikt adres uit het
adresboek, om vervolgens het nieuwe adres in te voeren.
Sample
This manual is suitable for devices