SONY DCR-IP55 user manual download (Page 157 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 157 of 212
Netwerkbediening
53
-NL
In dit hoofdstuk staat de basisbediening voor e-mail beschreven. E-mail wordt
verzonden en ontvangen via het Internet. E-mail is bijzonder handig; u kunt e-mail op
elk gewenst moment verzenden en daarbij ook beelden vanaf een “Memory Stick”
aanhechten en als bijlage meezenden.
Verzenden van e-mail
U kunt een e-mail bericht versturen door simpelweg het e-mailadres van de persoon
van bestemming te kiezen.
1
Het adres van bestemming kiezen
Het is belangrijk om het adres nauwkeurig zonder vergissingen in te voeren.
Tip
Eenvoudigst is het kiezen van een adres uit uw adresboek. Nadere aanwijzingen vindt
u onder “Het adres van bestemming kiezen uit uw adresboek” (op blz. 69).
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de bij uw camcorder geleverde gebruiksaanwijzing.
(
2
)
Tik op [
Mail].
Het Send e-mail scherm verschijnt.
,
Gebruik van e-mail
Sample
This manual is suitable for devices