SONY DCR-IP55 user manual download (Page 156 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 156 of 212
52
-NL
Beelden uit uw album wissen
U kunt ongewenste beelden uit uw album verwijderen.
Wissen van beelden van de indexpagina
Uit de indexpagina kunt u meerdere beelden kiezen om ze tegelijk te verwijderen. Tik
op
in stap 3 onder “Keuze van beelden uit een indexpagina” (op blz. 50). Dan
verschijnt een scherm ter bevestiging van het wissen. Tik op [OK]. Daarna verschijnt
weer de indexpagina.
Wissen van het beeld dat u ziet op het enkelbeeld-scherm
Tik op
in stap 3 onder “Keuze van het beeld dat u ziet op het enkelbeeld-scherm”
(op blz. 51). Dan verschijnt een scherm ter bevestiging van het wissen. Tik op [OK].
Daarna verschijnt het volgende beeld op het scherm.
Wanneer het album leeg is
Dan verschijnt de mededeling “There is no picture in this album.”
Terugkeren naar de albumlijstpagina
Tik op
.
Stoppen met bekijken of aanpassen van uw album
Stoppen met bekijken of aanpassen van beelden in uw album
en verbreken van de telefoonverbinding
(
1
)
Als de menubalk nog niet wordt aangegeven, tikt u op de menutoets
menu
rechtsboven in het LCD scherm. Dan verschijnt de menubalk.
(
2
)
Tik op
END
(einde).
Dan wordt uw album gesloten en de telefoonverbinding verbroken.
Alleen de telefoonverbinding verbreken
Tik op
(ophangen). Dan wordt alleen de telefoonverbinding verbroken.
Tip
Door alleen de telefoonverbinding te verbreken, kunt u nog steeds het album dat op het
scherm staat blijven bebijken. Als u echter probeert een beeld over te nemen of te
wissen, of een ander album te bekijken, dan verschijnt er een verzoek om bevestiging
op het scherm.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices