SONY DCR-IP55 user manual download (Page 155 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 155 of 212
Netwerkbediening
51
-NL
De selectie van alle beelden annuleren
Tik op
.
Terugkeren naar de albumlijstpagina
Tik op
.
Keuze van het beeld dat u ziet op het enkelbeeld-scherm
U kunt een enkel beeld dat groot op het scherm wordt getoond vanuit uw album
overnemen.
(
1
)
Tik in de indexpagina op het beeld dat u schermvullend wilt weergeven.
Dat beeld verschijnt dan vergroot alleen op het scherm.
(
2
)
Als u een ander beeld wilt zien, tikt u op de
of
toets.
(
3
)
Tik op
.
Een scherm ter bevestiging van het overnemen verschijnt.
,
Terugkeren naar de indexpagina
Tik op
.
Terugkeren naar de albumlijstpagina
Tik op
.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices