SONY DCR-IP55 user manual download (Page 154 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 154 of 212
50
-NL
Bekijken van een overgenomen beeld
Verlaat de NETWERK stand, dan kunt u beelden gaan bekijken op dezelfde wijze als
voor het weergeven van beelden die zijn vastgelegd op een “Memory Stick”. Hierbij
worden de bestandsnamen van de stilstaande beelden op de camcorder aangegeven in
deze volgorde: 700-0001, 700-0002, 700-0003...
Opmerkingen
•Tijdens het overnemen van beelden mag u niet de “Memory Stick” uit het apparaat
verwijderen.
•Na afloop van het overnemen blijven de gekozen beelden nog steeds gemarkeerd.
•U kunt alleen
JPG
en
MPG
beeldbestanden overnemen.
•Bij het overnemen van beelden die zijn aangepast met een computer of beelden die
zijn opgenomen met andere apparatuur, zal uw camcorder de beelden niet altijd goed
kunnen weergeven.
Keuze van beelden uit een indexpagina
(
1
)
Tik op het markeervakje van het gewenste beeld.
In het markeervakje verschijnt dan een kruisje (
).
,
(
2
)
Om nog meer beelden te kiezen herhaalt u stap 1.
(
3
)
Tik op
.
Een scherm voor verificatie van de verbinding verschijnt.
Breng van tevoren uw Bluetooth apparaat in gereedheid voor verbinding met
uw camcorder. Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw Bluetooth apparaat
geleverde gebruiksaanwijzing.
,
Selecteren van alle beelden
Tik op
.
De selectie van een beeld annuleren
Tik nogmaals op het markeervakje van het ongewenste beeld.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices