SONY DCR-IP55 user manual download (Page 153 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 153 of 212
Netwerkbediening
49
-NL
2
Overnemen van beelden uit uw album (downloaden)
Alvorens de camcorder te bedienen
•Plaats een voor opnemen geschikte “Memory Stick” in uw camcorder.
•Zorg dat het wispreventienokje van de “Memory Stick” is teruggeschoven.
(
1
)
Selecteer de beelden die u wilt binnenhalen.
U kunt de beelden op twee manieren selecteren:
Beelden kiezen uit een indexpagina:
Uit de indexpagina kunt u meerdere beelden kiezen om ze tegelijk binnen te
halen. Zie voor nadere bijzonderheden “Keuze van beelden uit een
indexpagina” (op blz. 50).
Beelden kiezen via het enkelbeeld-scherm:
U kunt een enkel groot op het scherm weergegeven beeld goed bekijken en het
dan overnemen. Zie voor nadere bijzonderheden “Keuze van het beeld dat u
ziet op het enkelbeeld-scherm” (op blz. 51).
(
2
)
Controleer het aantal beelden en het totale formaat van de bestanden.
Bij keuze van een enkel
Bij keuze van verscheidene
beeld
beelden
Stoppen met overnemen van de beelden
Tik op de [Cancel] toets.
(
3
)
Tik op [OK].
De mededeling “Downloading” verschijnt. Wanneer de beelden goed zijn
overgenomen, verschijnt de mededeling “Download Complete”.
,
,
(
4
)
Tik op [OK].
Nu verschijnt weer de indexpagina of het enkelbeeld-scherm.
Het overnemen van beelden annuleren
Tik tijdens het binnenhalen (downloaden) op de [Cancel] toets.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices