SONY DCR-IP55 user manual download (Page 152 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 152 of 212
48
-NL
(
3
)
Tik op [
View/Edit].
Er verschijnt een scherm voor verificatie van de verbinding.
Breng van tevoren uw Bluetooth apparaat in gereedheid voor verbinding met
uw camcorder. Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw Bluetooth apparaat
geleverde gebruiksaanwijzing.
,
(
4
)
Controleer het telefoonnummer.
Om een ander telefoonnummer te bellen
Tik op [TEL No.]. De lijst met geregistreerde telefoonnummers verschijnt. Tik
het gewenste telefoonnummer aan. Het gekozen telefoonnummer wordt dan
als eerste gebeld.
(
5
)
Tik op [Connect].
Uw camcorder belt nu het gekozen telefoonnummer. Nadat de verbinding tot
stand is gebracht, verschijnt een lijst met de beschikbare albums.
,
(
6
)
Tik op het nummer van het album dat u wilt bekijken of aanpassen.
Nu verschijnt er een indexpagina.
,
Om een overzicht van de functietoetsen te zien
Tik de [?] toets aan.
(
7
)
Tik op het gewenste beeld.
Het beeld wordt nu tot schermvullend formaat vergroot.
Tips
•Wanneer u wilt stoppen met het bekijken of aanpassen van de beelden in het Album
op het Internet, tikt u op de menutoets
menu
rechtsboven in het LCD scherm en dan
tikt u op
END
.
•De feitelijke afbeeldingen op het scherm kunnen verschillend zijn van de hier
getoonde.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices