SONY DCR-IP55 user manual download (Page 151 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 151 of 212
Netwerkbediening
47
-NL
(
3
)
Tik op [Connect].
Uw camcorder belt nu het gekozen telefoonnummer. Wanneer de beelden
goed zijn overgebracht, verschijnt de mededeling “Upload Complete”.
,
,
(
4
)
Tik op [OK].
Nu verschijnt weer het Album: Upload scherm.
De overdracht van beelden annuleren
Tik tijdens het overbrengen (uploaden) op de [Cancel] toets.
Alleen uitnodigingskaarten versturen (via e-mail)
U kunt ook alleen uitnodigingskaarten versturen, zonder nieuwe beelden aan uw
album toe te voegen. Verricht de volgende stappen:
1
Keuze van een album” (blz. 40)
3
Uitnodigingskaarten versturen” (via e-mail) (blz. 43)
4
De tekst van uw bericht invoeren” (blz. 45)
5
Beelden overbrengen” (blz. 46)
Na het succesvol versturen van de uitnodigingskaart(en) verschijnt de mededeling
“Invitation Mail Complete”.
Bekijken of aanpassen van het Album op het Internet
U kunt beelden van het Album op Internet Web bekijken of ze er van af halen.
1
Beelden bekijken
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de bij uw camcorder geleverde gebruiksaanwijzing.
(
2
)
Tik op [
Album].
Het Album keuzescherm verschijnt.
,
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices