SONY DCR-IP55 user manual download (Page 150 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 150 of 212
46
-NL
(
3
)
Tik op [Enter].
Weer verschijnt het Album: Invitation scherm.
,
(
4
)
Tik op [OK].
Nu verschijnt weer het Album: Upload scherm.
Er staat “Yes” aangegeven naast [Invitation].
,
5
Beelden overbrengen
(
1
)
Tik op [Send].
Er verschijnt een scherm voor verificatie van de verbinding.
Breng van tevoren uw Bluetooth apparaat in gereedheid voor verbinding met
uw camcorder. Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw Bluetooth apparaat
geleverde gebruiksaanwijzing.
,
(
2
)
Controleer het telefoonnummer.
Om een ander telefoonnummer te bellen
Tik op [TEL No.]. De lijst met geregistreerde telefoonnummers verschijnt. Tik
het gewenste telefoonnummer aan om het te selecteren.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices