SONY DCR-IP55 user manual download (Page 149 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 149 of 212
Netwerkbediening
45
-NL
4
De tekst van uw bericht invoeren
Voer de tekst voor uw uitnodigingskaart in. U kunt uit de lijst met berichten een
bestaande tekst kiezen, of u kunt een bericht naar wens aanpassen. De lijst bevat ten
hoogste zes berichten.
Een eerder verzonden bericht kiezen
Tik op [Message].
De lijst met berichten verschijnt.
,
Deze lijst toont de berichten die u eerder hebt geschreven. Tik op de tekst van
het bericht dat u wilt gebruiken.
Als u de tekst wilt aanpassen, tikt u op [Edit]. Dan verschijnt het
tekstinvoerscherm. Ga nu door met stap 3.
Wanneer de gekozen tekst naar wens is, tikt u op [OK]. Na keuze van het
bericht kunt u doorgaan naar “
5
Beelden overbrengen” (op blz. 46).
Een nieuw bericht invoeren
(
1
)
Tik op [
New].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
2
)
Voer de gewenste tekst in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Opmerking
Voor uw bericht kunt u maximaal 512 lettertekens invoeren.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices