SONY DCR-IP55 user manual download (Page 148 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 148 of 212
44
-NL
(
5
)
Tik op [Enter].
Nu verschijnt weer het Album: Invitation scherm. Het nieuw ingevoerde e-
mailadres staat vermeld, met in het markeervakje ernaast een vinkje (
).
,
(
6
)
Als u nog aan meer mensen uitnodigingskaarten wilt versturen, kiest u
hun e-mailadressen of voert u ze in.
Alle gekozen e-mailadressen worden gemarkeerd met een vinkje (
).
(
7
)
Tik op [
Return].
Weer verschijnt het Album: Invitation scherm.
Opmerking
Als u probeert een uitnodigingskaart te sturen aan een nieuw adres, terwijl er al 50
adressen in uw adresboek zijn vastgelegd, dan komt het laatst gebruikte adres daarbij te
vervallen. Ter bevestiging verschijnt dan de vraag “Address Book Full - Overwrite the
Data with Current Address?”. Om het laatste adres dan inderdaad te vervangen door
het nieuw gekozen adres, tikt u de [OK] toets aan.
Zo niet, dan tikt u op [Cancel] en verwijdert u eerst een niet meer gebruikt adres uit het
adresboek, om vervolgens het nieuwe adres in te voeren.
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices