SONY DCR-IP55 user manual download (Page 147 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 147 of 212
Netwerkbediening
43
-NL
3
Uitnodigingskaarten versturen (per e-mail)
Kies eerst de geadresseerde, aan wie u de uitnodigingskaart (per e-mail) wilt versturen.
(
1
)
Tik op [Invitation].
Nu verschijnt het Album: Invitation scherm.
,
(
2
)
Tik op [To].
Er verschijnt een adressenlijst. Deze lijst bevat alle adressen die al in uw
adresboek staan. Nadere bijzonderheden over het adresboek vindt u onder
“Gebruik van het adresboek” (op blz. 64).
,
Als u een adres kiest dat al in uw adresboek staat, dan kunt u doorgaan met
stap 6.
Tips
•Het laatst gebruikte adres staat naast de aanduiding “New”.
•De adressen worden vermeld in chronologische volgorde.
(
3
)
Tik op [
New].
Nu verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
4
)
Voer het e-mailadres in van de geadresseerde.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices