SONY DCR-IP55 user manual download (Page 146 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 146 of 212
42
-NL
2
Keuze van over te brengen beelden
Vervolgens kiest u de beelden die u wilt overbrengen.
(
1
)
Tik op [Image Sel.].
Het indexscherm met zes beelden verschijnt.
,
(
2
)
Tik de gewenste beelden aan.
Verplaats het gele pijlteken naar een beeld dat u wilt overbrengen. Elk
geselecteerd beeld wordt gemarkeerd met een vinkje (
).
Doornemen van de lijst met indexpagina’s
Tik op de [
<
] of [
,
] toets. Dan verschijnt de voorgaande of volgende
indexpagina met zes beelden.
(
3
)
Herhaal stap 2 als u nog andere beelden wilt kiezen.
Opmerkingen
•In totaal kunt u maximaal 99 beelden overbrengen, tot een maximaal
bestandsformaat van in totaal 3 MB.
•U kunt beelden overbrengen naar slechts één album tegelijk.
(
4
)
Tik op [
OK].
Weer verschijnt het Album: Upload scherm. Dit toont het totale aantal
geselecteerde beelden en het totale bestandsformaat.
,
Als u alleen beelden wilt overbrengen, kunt u doorgaan naar “
5
Beelden
overbrengen” (op blz. 46).
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices