SONY DCR-IP55 user manual download (Page 144 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 144 of 212
40
-NL
U kunt zowel stilstaande als bewegende beelden overbrengen via het Internet naar “het
Album op het Internet”, om daar de beelden in uw persoonlijk album vast te leggen.
U kunt uw persoonlijk album samenstellen als vereenvoudigde webpagina en
uitnodigingskaarten aan uw vrienden versturen om ze op uw album attent te maken.
Ook met uw computer kunt u het album op Internet Web openen. Voor toegang tot uw
album met een computer, meldt u zich aan op de “het Album op het Internet” site met
uw “Login name (ID)” en wachtwoord.
Nadere bijzonderheden vindt u op “het Album op het Internet” site
Beelden overbrengen naar het Album op het Internet (uploaden)
Wanneer u zelf uw persoonlijk het Album op het Internet hebt, kunt u er beelden naar
overbrengen en uitnodigingskaarten ervoor aan vrienden en bekenden versturen. In dit
hoofdstuk wordt beschreven hoe u de beelden naar uw album overbrengt en hoe u de
uitnodigingskaarten verstuurt.
Bij bewegende beelden bent u gebonden aan het maximale bestandsformaat voor het
“het Album op het Internet”. Nadere bijzonderheden vindt u op de website “http://
www.sony-club.com/imaging/”.
Alvorens de camcorder te bedienen
Zorg dat de over te nemen beelden zijn vastgelegd op een “Memory Stick” en plaats die
in uw camcorder.
1
Keuze van een album
Eerst kiest u een album om de beelden naar over te brengen.
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de gebruiksaanwijzing die bij uw camcorder is
meegeleverd.
– Netwerkbediening –
Het Album op het Internet samenstellen
Sample
This manual is suitable for devices