SONY DCR-IP55 user manual download (Page 143 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 143 of 212
Voorbereidingen
39
-NL
Opmerking over “Save Mail to Server”
Als het onderdeel “Save Mail to Server” niet is afgevinkt, worden er geen kopieën van
ontvangen e-mail berichten bewaard door uw server. De volgende foutmeldingen
kunnen echter verschijnen, afhankelijk van het soort e-mail berichten dat u ontvangt.
Zie de onderstaande tabel.
Foutmeldingen
1)
Oorzaak en/of oplossing
Memory Stick Memory Full
Mail Over Size Limit
Attached Invalid File Deleted
Memory Stick Directory Error
1)
Deze foutmeldingen worden vermeld in een bericht.
2)
Deze e-mail berichten worden bewaard op de server, ook al hebt u het onderdeel
“Save Mail to Server” niet afgevinkt. Deze e-mail kunt u ophalen met uw computer
e.d.
3)
De al eerder binnengehaalde e-mail berichten worden niet bewaard op de server als u
het onderdeel “Save Mail to Server” niet hebt afgevinkt. Deze e-mail kunt u ook niet
ophalen met uw computer e.d.
4)
Voor e-mail berichten met veel korte regels is het maximaal aantal lettertekens kleiner
dan 4 000.
Netwerkvoorkeuren instellen
U probeerde e-mail binnen te halen terwijl de “Memory
Stick” al helemaal vol is.
2)
c
Controleer uw e-mail en wis overbodige e-mail
berichten of beeldbestanden van de “Memory Stick”
en haal dan uw e-mail opnieuw binnen.
c
Plaats een andere “Memory Stick” met voldoende
ruimte en haal dan uw e-mail opnieuw binnen.
•U probeerde e-mail binnen te halen die groter is dan de
onder “Restrict” ingestelde limiet.
2)
c
Deze e-mail kunt u beter binnenhalen met uw computer
e.d.
c
Wis de e-mail, verwijder de markering van “Restrict”
en haal dan uw e-mail opnieuw binnen.
•U haalde e-mail binnen waarvan het bericht meer dan
4 000 lettertekens bevat.
3)
c
De camcorder kan geen e-mail berichten ontvangen met
meer dan 4 000 lettertekens.
4)
U haalde e-mail binnen met een aangehecht bestand
waarvan de bestandsnaam-extensie ongeldig is.
3)
c
De camcorder kan geen andere bestanden ontvangen
dan alleen JPEG of MPEG bestanden.
c
Plaats een andere “Memory Stick” met voldoende
ruimte en haal dan uw e-mail opnieuw binnen.
Sample
This manual is suitable for devices