SONY DCR-IP55 user manual download (Page 142 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 142 of 212
38
-NL
Netwerkvoorkeuren instellen
Mail
Send&Receive:
Hiermee bepaalt u of na het versturen van een e-mail bericht
ook altijd uw e-mail inbox voor de ontvangst van berichten moet worden
gecontroleerd.
Restrict:
Hiermee bepaalt u of een e-mail bericht moet worden overgeslagen
als het groter is dan 50 KB, 200 KB of 500 KB.
Save Mail to Server:
Hiermee bepaalt u of er kopieën van e-mail berichten
op de server moeten worden bewaard.
Opmerking
Als u probeert e-mail te ontvangen zonder dat dit punt is afgevinkt, kunnen
e-mail berichten niet altijd worden binnengehaald
en kunnen zelfs van de
server verdwijnen
, afhankelijk van het soort e-mail dat u ontvangt. Zie voor
nadere bijzonderheden de opmerking over “Save Mail to Server”
(op blz. 39).
Signature:
Kies dit onderdeel als u de verzonden e-mail berichten wilt
voorzien van uw handtekening.
Browser
Cookie:
Kies hiermee of u zogenaamde “cookies” wilt aanvaarden. Als u
liever geen persoonlijke gegevens doorgeeft aan websites, kunt u dit
onderdeel beter niet afvinken. Oorspronkelijk is dit onderdeel wel
ingeschakeld.
Image Display:
Kies hiermee of er afbeeldingen op het scherm moeten
verschijnen bij het bekijken van een webpagina. Oorspronkelijk staat dit
onderdeel ingeschakeld.
Reset:
Hiermee kunt u alle onderdelen in het Network Options instelscherm
terugstellen, behalve “Signature” en “Modem Init”.
Opmerking
Er verschijnt geen waarschuwing of verzoek om bevestiging wanneer u de
onderdelen terugstelt.
Modem Init:
Hiermee kiest u de lettertekenreeks in voor het initialiseren van
de modem. Als er niet specifiek om deze instelling wordt verzocht, hoeft u
dit onderdeel niet aan te passen.
Opmerking
Als er iets mis is met de instelling, verschijnt de foutmelding “Connection
Error No Response From PPP Server” wanneer u toegang probeert te krijgen
tot het Internet en dan zult u geen verbinding kunnen maken.
(
4
)
Tik op [Exit].
Nu verschijnt weer het Setup instelscherm.
Sample
This manual is suitable for devices