SONY DCR-IP55 user manual download (Page 141 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 141 of 212
Voorbereidingen
37
-NL
2
Andere voorkeuren instellen
U kunt volledige toegang tot het Internet verkrijgen met de oorspronkelijke
uitgangsinstellingen. De hierna volgende instellingen zijn dus niet essentieel. Het
volgende voorbeeld dient alleen om u te laten zien hoe u de instellingen kunt wijzigen,
mocht u dat in de toekomst wenselijk achten.
(
1
)
Laat het Setup instelscherm verschijnen.
(
2
)
Tik op [Network Options].
Het Network Options instelscherm verschijnt.
,
(
3
)
Nu kunt u de volgende onderdelen instellen:
Verify Password:
Hiermee bepaalt u of er al dan niet een wachtwoord moet
worden ingevoerd om verbinding te maken met uw Internet-aanbieder. Als
u dit onderdeel afvinkt, wordt uw wachtwoord uit het PPP-scherm gewist.
Dan zult u telkens wanneer u toegang wilt hebben tot het Album op het
Internet opnieuw uw “Login name (ID)” en wachtwoord moeten invoeren of
telkens wanneer u verbinding wilt maken met uw Internet-aanbieder
opnieuw uw wachtwoord moeten invoeren. Dit kan lastig zijn maar het is
wel veiliger, als u wilt voorkomen dat anderen toegang kunnen krijgen tot
uw Internet-aanbieder via uw cliëntnummer.
Opmerking
Wanneer dit onderdeel is afgevinkt:
– Dan kunt u uw “Login name (ID)” en wachtwoord niet vast instellen voor
toegang tot uw Internet-aanbieder.
– U kunt het Album op het Internet niet gebruiken als u de voorkeuren handmatig
hebt ingesteld.
Time Out:
Hiermee bepaalt u of de verbinding automatisch moet worden
verbroken wanneer er gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt
gecommuniceerd (1 minuut, 2 minuten, 5 minuten, 15 minuten of 30
minuten).
Opmerking
Ook als u een bepaalde tijdsduur hebt gekozen voor de “Time Out” functie,
dan nog kan de verbinding niet altijd automatisch worden verbroken,
afhankelijk van de webpagina die u bezoekt. In dat geval zult u de verbinding
zelf handmatig moeten verbreken (zie blz. 90).
Netwerkvoorkeuren instellen
Sample
This manual is suitable for devices