SONY DCR-IP55 user manual download (Page 138 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 138 of 212
34
-NL
1
Uw providervoorkeuren instellen
(
1
)
Tik op [Network Setup].
Het Network Setup instelscherm verschijnt.
,
(
2
)
Tik op [Setting].
Het Provider Setup: Custom instelscherm verschijnt.
,
(
3
)
Tik op [PPP].
(
4
)
Stel de volgende onderdelen in:
ID:
Voer hier uw gebruikersnaam in, waarmee u zich aanmeldt bij uw Internet-
aanbieder om de inbelverbinding tot stand te brengen. Deze “ID” naam
wordt ook wel “gebruikers-ID”, “login-naam”, “PPP login-naam”,
“Netwerk-ID”, “accountnaam”, “aanmeldingsnaam” of “gebruikersnaam”
e.d. genoemd.
Password:
Voer hier het wachtwoord in dat u gebruikt om de inbelverbinding
met uw Internet-aanbieder tot stand te brengen. (Inbelverbinding
t
“Verklarende woordenlijst” (op blz. 102))
Dit “Password” wordt ook wel “PPP-wachtwoord”, “netwerkwachtwoord”,
“verbindingswachtwoord” e.d. genoemd.
Netwerkvoorkeuren instellen
Sample
This manual is suitable for devices