SONY DCR-IP55 user manual download (Page 136 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 136 of 212
32
-NL
(
4
)
Tik op [ID].
Het tekstinvoerscherm verschijnt.
,
(
5
)
Voer uw “Login name (ID)” in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
(
6
)
Tik op [Enter].
Nu verschijnt weer het Network Setup instelscherm.
,
(
7
)
Tik op [Password].
Weer verschijnt het tekstinvoerscherm.
,
(
8
)
Voer uw wachtwoord in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u onder
“Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Opmerking
Als u het vakje “Verify Password” in het Network Options scherm hebt
afgevinkt, kunt u uw wachtwoord niet invoeren. Wanneer u het probeert, zal
de foutmelding “Password Already Set - Check the Password Profile”
verschijnen.
Netwerkvoorkeuren instellen
Sample
This manual is suitable for devices