SONY DCR-IP55 user manual download (Page 135 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 212
Voorbereidingen
31
-NL
U hebt toegang tot het Internet om het Album op het Internet te maken, om
Webpagina’s te bekijken of e-mail te versturen en te ontvangen. In dit hoofdstuk staat
beschreven hoe u de netwerkvoorkeuren instelt voor uw toegang tot het Internet.
Uw “Login name (ID)” en wachtwoord vast instellen
Voer “Login name (ID)” en het wachtwoord in dat u hebt gekregen na uw DI-
cliëntregistratie. Deze instelling is vereist voor het gebruik van Internet Album op het
Internet.
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de gebruiksaanwijzing die bij uw camcorder is
meegeleverd.
(
2
)
Tik op [
Setup].
Het Setup instelscherm verschijnt.
,
(
3
)
Tik op [Network Setup].
Het Network Setup instelscherm verschijnt.
,
Netwerkvoorkeuren instellen
Sample
This manual is suitable for devices