SONY DCR-IP55 user manual download (Page 132 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 132 of 212
28
-NL
Registratie als cliënt
DI-cliëntnummer registreren
De camcorder biedt naast de normale opname- en weergavefuncties diverse
netwerkfuncties. Om volledig profijt te hebben van deze netwerkfuncties, dient u de DI
(Digital Imaging) aanmelding en registratie te verrichten. Zie voor nadere
bijzonderheden over de geboden diensten de bijgeleverde brochure “Beginnen maar!”.
Wanneer u de DI-cliëntregistratie hebt voltooid, krijgt u onmiddellijk een “Login name
(ID)” en wachtwoord toegewezen.
Registreren van uw DI-cliëntnummer
(
1
)
Maak met uw computer verbinding met het Internet-adres “http://www.sony-
imaging.com/”.
(
2
)
Klik op
[Register].
(
3
)
Klik op de Network Handycam registratie-link of voer uw registratiecode in,
die staat aangegeven op het registratieformulier dat is bijgeleverd bij uw
camcorder.
(
4
)
Voltooi de “DI customer registration” volgens de aanwijzingen die op het
scherm verschijnen.
Betreffende uw DI-cliëntnummer en wachtwoord
Nadat u de cliëntregistratie hebt voltooid, verschijnen uw “Login name (ID)” en
wachtwoord op het scherm. Uw “Login name (ID)” en wachtwoord zijn uiterst
belangrijk, dus noteert u ze a.u.b. in het “Setup memo voor instellingen” (zie blz. 104).
Sample
This manual is suitable for devices