SONY DCR-IP55 user manual download (Page 130 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 212
26
-NL
Radiogolf-aanduiding
geeft de radiogolfstatus van het aangesloten Bluetooth apparaat aan. (Gebruik deze
aanduiding als leidraad.)
Andere Bluetooth apparaten uit de lijst kiezen
Tik op de naam van het Bluetooth apparaat dat u wilt zien, in stap 4 op blz. 22.
Dan verschijnt de informatie over dat apparaat op het scherm.
Tik daarna op de [Exit] sluittoets.
Een geregistreerd Bluetooth apparaat verwijderen uit de lijst
In uw camcorder kunnen maximaal drie Bluetooth apparaten worden geregistreerd.
Om een Bluetooth apparaat uit de lijst te verwijderen, gaat u als volgt te werk.
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de gebruiksaanwijzing die bij uw camcorder is
meegeleverd.
(
2
)
Tik op [
Setup].
Het Setup instelscherm verschijnt.
,
Overzicht van de draadloze Bluetooth technologie
Sample
This manual is suitable for devices