SONY DCR-IP55 user manual download (Page 129 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 129 of 212
Voorbereidingen
25
-NL
(
2
)
Tik op [
Setup].
Het Setup instelscherm verschijnt.
,
(
3
)
Tik op [Bluetooth Setup].
Het Bluetooth Setup instelscherm verschijnt.
,
(
4
)
Tik op [Info].
Nu verschijnt het Bluetooth Setup: Self informatiescherm.
Terugkeren naar het Bluetooth Setup instelscherm
Tik de [Return] terugkeertoets aan.
Overzicht van de draadloze Bluetooth technologie
Modelnaam
Dit is een uniek adresnummer dat in de
fabriek aan elke camcorder wordt
toegankelijk. Dit adres dient voor de
informatie-uitwisseling tussen apparaten
onderling. Het adres kan niet worden
gewijzigd. (Het nummer in deze afbeelding is
slechts een voorbeeld.)
Sample
This manual is suitable for devices