SONY DCR-IP55 user manual download (Page 127 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 127 of 212
Voorbereidingen
23
-NL
Overzicht van de draadloze Bluetooth technologie
(
7
)
Voer de toegangscode in.
Nadere aanwijzingen voor het invoeren van lettertekens vindt u in het
hoofdstukje “Lettertekens invoeren” (op blz. 9).
Bij de BTA-NW1/BTA-NW1A modem-adapter met Bluetooth functie
bijvoorbeeld is de toegangscode gelijk aan het serienummer dat vermeld staat
op het etiket aan de achterkant.
Tip over de “toegangscode”
De toegangscode is een identificatienummer dat nodig is om twee Bluetooth
apparaten met elkaar te laten communiceren. De verbinding is alleen
toegestaan nadat de toegangscode is ingevoerd. Deze “toegangscode” wordt
ook wel aangeduid met de termen “Bluetooth Passkey”, “PIN”, “Bluetooth
PIN”, enz. Zie voor nadere bijzonderheden tevens de gebruiksaanwijzing van
uw Bluetooth adapter.
(
8
)
Na het intikken van de toegangscode raakt u de [Enter] toets aan.
Nadat de registratie is voltooid, verschijnt opnieuw het Bluetooth Setup
instelscherm. Als het goed is, toont dit het bericht “Bluetooth Registration
Complete”. Tik op [OK]. Het gekozen Bluetooth apparaat wordt hierbij
vermeld.
,
,
Opmerking
Als de foutmelding “Bluetooth Registration Error - Check the Passkey”
(Bluetooth registratiefout - Controleer uw toegangscode) verschijnt, tikt u op
[OK]. Vervolgens herhaalt u de procedure vanaf stap 4.
(
9
)
Tik op [Exit].
Nu verschijnt opnieuw het Setup instelscherm. Nadere aanwijzingen voor het
uitschakelen van de modem-adapter met Bluetooth functie vindt u in de
gebruiksaanwijzing die is meegeleverd met uw modem-adapter met Bluetooth
functie.
MODEM ADAPTOR WITH BLUETOOTH
TM
FUNCTION
MODEL NO.
BTA-NW1
®
Toegangscode
Het nummer dat moet worden gebruikt
om een Bluetooth apparaat te registreren.
Sample
This manual is suitable for devices