SONY DCR-IP55 user manual download (Page 126 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 126 of 212
22
-NL
(
4
)
Tik op [Select].
Nu verschijnt er een lijst met Bluetooth apparaten. Bij de eerste registratie
wordt er verder alleen [
Return] en [
New] aangegeven. De lijst omvat
maximaal drie Bluetooth apparaten. Kies nu een apparaat uit deze lijst met de
laatste drie gebruikte drie Bluetooth apparaten.
,
Tip
Het laatst gebruikte Bluetooth apparaat staat aangegeven naast de toetsen
[
Return] en [
New].
(
5
)
Tik op [
New].
De camcorder gaat nu op zoek naar uw Bluetooth apparaten. Wanneer het
zoeken voltooid is, verschijnt er een lijst met beschikbare Bluetooth apparaten.
Als er hierin Bluetooth apparaten met dezelfde naam staan, kunt u het adres
van elk afzonderlijke Bluetooth apparaat controleren door [More info] aan te
tikken.
,
,
Opmerkingen
•Het zoeken kan ongeveer 10 tot 60 seconden duren. De tijdsduur hangt af van het
aantal Bluetooth apparaten in de omgeving van uw camcorder.
•Als het Bluetooth apparaat dat u wilt registreren niet wordt gevonden, herhaalt u
de procedure vanaf stap 4.
(
6
)
Tik de aanduiding van het gewenste Bluetooth apparaat aan.
Het tekstinvoerscherm verschijnt.
,
Overzicht van de draadloze Bluetooth technologie
Sample
This manual is suitable for devices