SONY DCR-IP55 user manual download (Page 124 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 124 of 212
20
-NL
Bluetooth apparatuur registreren
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u te werk gaat om een Bluetooth apparaat te
registreren. Hieronder vindt u de procedure voor het registreren van de Sony modem-
adapter met Bluetooth functie. Na de eerste registratie kan de camcorder contact maken
met het Bluetooth apparaat zonder dat verdere registratie van het apparaat nodig is. Zo
kunt u maximaal drie Bluetooth apparaten registreren. Raadpleeg tevens de
gebruiksaanwijzing van uw Bluetooth apparatuur.
Voor nadere bijzonderheden over welke Bluetooth apparatuur geschikt is voor uw
camcorder, kunt u terecht op de website met het volgende URL Internet-adres:
Opmerkingen
•Installeer de Sony BTA-NW1/BTA-NW1A modem-adapter met Bluetooth functie zo
dat er zich geen obstakels tussen het apparaat en de camcorder bevinden. De afstand
tussen de apparaten mag niet meer dan 10 meter bedragen.
•Onder bepaalde omstandigheden kan de communicatie wel eens worden verbroken.
Gebruik van de modem-adapter met Bluetooth functie
1
De modem-adapter met Bluetooth functie voor gebruik
gereedmaken
Breng de modem-adapter met Bluetooth functie in gereedheid voor verbinding
(BONDING).
Zie voor nadere aanwijzingen de handleiding die bij de modem-adapter met Bluetooth
functie is meegeleverd.
Overzicht van de draadloze Bluetooth technologie
Sample
This manual is suitable for devices