SONY DCR-IP55 user manual download (Page 122 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 122 of 212
18
-NL
In grote lijnen zijn er drie netwerkfuncties, namelijk het Album op het Internet, de e-
mail en de Internet-browser. Voor het Album op het Internet zult u eerst de
klantenregistratie moeten voltooien.
Voor een volledig gebruik van deze functies in de NETWERK stand zult u zich als volgt
moeten registreren met uw computer (1, 2) en de volgende instellingen moeten maken
via uw camcorder (3, 4):
1
DI-cliëntnummer registreren (zie blz. 28).
2
Registreren van het Album op het Internet (zie blz. 29).
3
Netwerkinstellingen maken (zie blz. 31).
4
Bluetooth apparaat registreren (zie blz. 20).
Het URL Internet-adres voor registratie: “http://www.sony-imaging.com/”.
– Voorbereidingen –
Gebruik van de NETWERK functies
Sample
This manual is suitable for devices