SONY DCR-IP55 user manual download (Page 118 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 118 of 212
14
-NL
Basisbediening in de NETWERK stand
Intikken van bijvoorbeeld “Hello” voor het onderwerp in het
Send e-mail scherm
1
(
1
)
Open het Netwerkmenu.
Nadere aanwijzingen voor het openen van het Netwerkmenu vindt u onder
“Toegang tot Internet” in de gebruiksaanwijzing die bij uw camcorder is
meegeleverd.
(
2
)
Tik op [
Mail].
Het Send e-mail scherm verschijnt.
,
2
Het onderwerp voor een e-mail bericht invoeren
(
1
)
Tik op [Subject].
(
2
)
Tik op [
New].
Het tekstinvoerscherm verschijnt.
,
Sample
This manual is suitable for devices