SONY DCR-IP55 user manual download (Page 117 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 117 of 212
13
-NL
Inleiding
Omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters
Maak uw keuze in het lettertoetsenbord met een tik op de [a/A] toets en voer dan de
gewenste letters in.
Lettertekens wissen
Zet met de aanraakpen de cursor een plaatsje rechts van het letterteken dat u wilt
wissen en tik dan op de [Back space] correctietoets. Het letterteken links van de cursor
wordt dan gewist.
Lettertekens tussenvoegen
Zet met de aanraakpen de cursor op de plaats waar u wilt beginnen met invoegen en
voer daar de gewenste lettertekens in.
Doorgaan op een nieuwe regel
Tik op [
].
Basisbediening in de NETWERK stand
Na keuze voor [123]
Cijfers, leestekens en symbolen
(Nummervolgorde)
1
2
3
+
(
)
$
C
\
%
4
5
6
[
]
&
ˆ
|
˜
7
8
9
/
{
}
`
,
*
0
#
=
<
>
.
:
;
_
Sample
This manual is suitable for devices