SONY DCR-IP55 user manual download (Page 115 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 115 of 212
11
-NL
Inleiding
Basisbediening in de NETWERK stand
1
[a/A] toets
De [a/A] toets verschijnt wanneer u kiest voor de invoer van lettertekens.
Hiermee kunt u overschakelen tussen hoofdletters en kleine letters.
2
[abc
y
123] toets
Wanneer u de [abc
y
123] toets aantikt, verschijnt er een lijstje op het
scherm. In dat lijstje tikt u het gewenste lettertype aan.
3
Ingevoerd aantal bytes/maximaal aantal bytes
4
Voorkeuren
Hiermee kiest u het type toetsenbord voor de invoer van letters.
5
Tekstkader
In dit kader kunt u een langer stuk tekst laten doorlopen, door aantikken
van de
v
of
V
cursortoets.
6
[Space] spatietoets
Hiermee voert u een spatie tussen de woorden in.
7
[Back Space] correctietoets
Hiermee verwijdert u de laatste letter vóór de cursor. Als u deze toets
ongeveer drie seconden lang ingedrukt houdt, worden alle letters vóór de
cursor gewist.
8
nieuwe-regeltoets
Hiermee verplaatst u de cursor omlaag naar een nieuwe regel.
9
[Enter] invoertoets
Tik deze toets aan om uw keuze te bevestigen of om het
tekstinvoerscherm te sluiten.
1
2
6
7
8
9
5
4
3
Tekstinvoerscherm
Sample
This manual is suitable for devices