SONY DCR-IP55 user manual download (Page 114 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 114 of 212
10
-NL
Basisbediening in de NETWERK stand
2
Keuze van het lettertype
Tik op de [abc
y
123] toets en tik dan het gewenste lettertype aan.
abc:
om lettertekens in te voeren.
123:
om cijfers in te voeren.
Wanneer u abc hebt gekozen
Wanneer u 123 hebt gekozen
3
Lettertekens invoeren
(
1
)
Tik de gewenste letter- of cijfertoets aan.
(
2
)
Nadat alle gewenste lettertekens zijn ingevoerd, tikt u op de [Enter] toets.
Dan verschijnt weer het scherm dat zichtbaar was voordat u lettertekens ging
invoeren.
Sample
This manual is suitable for devices