SONY DCR-IP55 user manual download (Page 112 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 112 of 212
8
-NL
Gebruik van de aanraakpen
De toetsen die nodig zijn voor de bediening van uw camcorder worden aangegeven op
het LCD scherm. Deze toetsen kunt u bedienen door ze direct maar licht aan te raken
met de bijgeleverde aanraakpen. Het gebruik van de toetsen met de aanraakpen kan
ook wel eens een langere aanraking vergen, maar zal verder in de tekst meestal
“aantikken” genoemd worden.
Tik de gewenste toets op het scherm aan met de aanraakpen.
De aangeraakte toets licht oranje op.
,
Opmerkingen
•Raak de toetsen op het scherm in geen geval aan met een scherp of puntig voorwerp
aan, maar alleen met de bijgeleverde aanraakpen.
•Pas op dat u niet te hard op het LCD scherm drukt.
•Raak het LCD scherm nooit met natte handen aan.
•Wanneer het LCD scherm vuil is, kunt u het schoonmaken met het bijgeleverde
reinigingsdoekje.
•Op het aanraakscherm kunt u de toetsen niet versplepen en ergens anders neerzetten,
zoals met veel onderdelen en knoppen op een computerscherm wel mogelijk is.
•De plaats waar u de aanraakpen kunt bewaren staat aangegeven in de
gebruiksaanwijzing van uw camcorder. Om de aanraakpen niet te verliezen, is het
aanbevolen om deze onmiddellijk na het gebruik terug in de houder te steken.
Basisbediening in de NETWERK stand
Sample
This manual is suitable for devices