SONY DCR-IP55 user manual download (Page 111 of 212)

Languages: Dutch
Pages:212
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 212
7
-NL
Inleiding
Vasthouden van de camcorder bij gebruik in de NETWERK stand
Voor het gebruik in de NETWERK stand kunt u het LCD scherm omkeren en
terugklappen tegen de camcorder aan, zodat het LCD scherm naar buiten gericht is
en u het kunt aantikken met de aanraakpen (speciaal hiervoor bijgeleverd).
1
Klap het LCD scherm open, draai het om en klap het terug tegen de camcorder
aan, met het LCD scherm naar buiten gericht.
2
Houd uw camcorder vast zoals de onderstaande afbeelding toont.
De preciese manier om de camcorder vast te houden kan van model tot model
ietwat verschillen. Zie voor nadere bijzonderheden de “Gebruiksaanwijzing”
die bij uw camcorder is meegeleverd.
Basisbediening in de NETWERK stand
Sample
This manual is suitable for devices